Slapen

Tot een van de meest belangrijke dingen in een mensenleven behoort het slapen. Een derde van ons leven besteden we eraan. En alhoewel dutjes in de trein en op het strand oogluikend getolereerd worden, wordt het "echte" slapen geacht plaats te vinden in een bed.

Een bed is, zoals de van Dale dat aangeeft, een 'slaapplaats voor mensen'. Door de jaren heen is die slaapplaats nogal aan verandering onderhevig gebleken, van strozak en bedstee, via hemelbed en hangmat tot waterbed. Echter een ding veranderde niet: we slapen nog steeds (nagenoeg) horizontaal.
Was slapen echter vroeger iets dat noodzakelijker wijze moest plaatsvinden, tegenwoordig worden we ons meer en meer bewust van de kwaliteit van het slapen en de invloed die het heeft op ons dagelijks functioneren.
Het "slaapgebeuren" krijgt steeds meer aandacht en terecht.

Waarom nu, moeten we zoveel aandacht aan de kwaliteit van de slaapplek en slapen besteden? Want wanneer we slapen, zou je denken, zijn we ons toch van niets meer bewust?! Maar juist 's nachts regenereert ons lichaam van de indrukken en inspanningen, opgedaan tijdens de dag. En juist tijdens onze slaap, wanneer het immuunsysteem minder actief is, zijn we gevoeliger voor allerlei stressfactoren.
De slaap zou voor de mens een totaal rustpunt moeten zijn, maar helaas ontspannen veel mensen onvoldoende door een gebrekkige kwaliteit van hun slaap.
Natuurlijke materialen dragen bij aan het creeren van een gezonde slaapomgeving.
Vandaar dat wij hoge eisen stellen aan onze leveranciers, of het nu gaat om matrassen of kussens, dekens, dekbedden of bedlinnen. Overal gelden dezelfde eisen.

WhatsApp met ons