THERMISCHE ISOLATIE

THERMISCHE ISOLATIE

PAVATEX beschermt tegen kou in de winter

De van nature goede isolatiewaarde van hout wordt door de speciale natte productie van PAVATEX tot meer dan het drievoudige verhoogd. Bovendien draagt hout door zijn uitstekende absorbtievermogen als geen andere bouwstof bij aan een behaaglijke warmte. De goede thermische isolatie zorgt niet alleen voor comfort maar helpt ook energie te besparen.

In de winter wordt met PAVATEX-produkten de behagelijke warmte binnenshuis gehouden. Door de zeer goede wamteisolatie verhindert het houtvezelisolatiemateriaal warmteverlies. Dit wordt onderstreept door het warmtegeleidingsvermogen Lambda (λ) van de houtvezelisolatieplaten die tussen 0,038 en 0,050 W/mK ligt.

Niet alleen op grond van z'n uitstekende warmte-isolerende eigenschappen zijn PAVATEX-platen ideaal voor thermische isolaties. Ook de criteria die voor de verwerking relevant zijn, zoals grote drukvastheid, maken PAVATEX producten geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen. In combinatie met de juiste pleistermaterialen voldoen de warmte-isolatiematerialen van PAVATEX o.a. aan alle nodige eisen voor het gebruik als ondergrond van pleisterwerk en buitengevelisolatie (PAVATEX DIFFUTHERM). Het hoge warmte-isolatievermogen zorgt niet alleen voor comfort maar helpt ook, energie te besparen. Daardoor helpen PAVATEX-produkten, energiekosten en milieubelastende emissies te reduceren.

 

 

HITTE-ISOLATIE

HITTE-ISOLATIE

PAVATEX beschermt tegen hitte in de zomer

In de winter is het de kou die ons bezig houdt, in de zomer de hitte. Warmte-isolatiematerialen moeten dus niet alleen in de winter de kou buiten houden, maar ook in de zomer voor een thermisch aangenaam woonklimaat zorgen. Bepaalde physikalische eigenschappen van bouwstoffen hebben positieve uitwerking op de hitte-isolatie. Warmte-isolatiematerialen dienen een relatief hoge massa te hebben en een struktuur te bezitten die er toe bijdraagt zo veel mogelijk warmte, zo lang mogelijk vast te houden. Zulke eigenschappen zorgen ervoor, dat de hitte niet direkt in de woonruimte geraakt, maar gedurende de dag in de muren en het dak opgeslagen wordt en pas in de nacht weer afgegeven wordt.

Warmte-isolatiematerialen van PAVATEX bieden in dit opzicht grote voordelen tegenover andere warmte-isolatiematerialen. Wordt bijvoorbeeld op een mooie, hete zomerdag een zolder met conventionele warmte-isolatie opgewarmd tot onaangename 27°C, dan stijgt de temperatuur in dezelfde ruimte, geisoleerd met houtvezelisolatiemateriaal, niet boven comfortabele 23°C.

Uit ecologisch standpunt bekeken snijdt bij PAVATEX-warmte-isolatie het mes aan twee kanten. Het wordt geproduceerd uit een duurzame grondstof en kan het gebruik van airco's overbodig maken.

 

 

GELUIDISOLATIE

GELUIDISOLATIE

PAVATEX beschermt tegen lawaai en contactgeluid

Steeds meer mensen lijden onder stress veroorzaakt door lawaai - ook binnenshuis. Een rustige woonatmosfeer is echter de basis voor concentratie en ontspanning in huis. Met PAVATEX-produkten blijven storende geluiden buiten. Een van de grootste uitdagingen van het bouwen met materalen van hout ligt In de geluidisolatie. Hiermee moet reeds bij de keuze van de te gebruiken materialen rekening gehouden worden. In vergelijking tot de gebruikelijke geluidsdempende materialen beschikken houtvezelplaten over een grote massa, die geluidstechnische constructies van hoog niveau mogelijk maken. PAVATEX-produkten bieden zowel voor de luchtgeluidsisolatie, de contactgeluidsisolatie als ook de geluidsabsorptie van alle frequenties, zeer goede eigenschappen.

Door het gebruik van hoogwaardige houtvezelisolatiematerialen van PAVATEX is het vooroordeel dat een houten huis gehorig zou zijn voorgoed uit de wereld geholpen. Met onze houtvezelisolatie-producten is comfortabel wonen zelfs bij geluidoverlast door vliegtuigen geen probleem.

 

 

BRANDVEILIGHEID

BRANDVEILIGHEID

PAVATEX blijft koeler bij brand

Als het om vuur en de daaraan gekoppelde gevaren gaat is de behoefte aan bescherming en veiligheid bijzonder groot. PAVATEX-houtvezelplaten voldoen ook met betrekking tot brandwering aan de strenge wettelijke voorschriften.

In het geval van brand vormt zich op de houtvezelplaten een aslaag die de toevoer van zuurstof belemmert en zo een snelle uitbreiding van de brand tegengaat. Er ontstaat geen giftige rook. Het is mogelijk door toepassing van PAVATEX een zeer goede bescherming tegen vuur te verkrijgen. Voor de toepassing in het dak, de wanden en vloeren kunnen brandweringsklassen tot 90 minuten (F90) bereikt worden. Doordat houtvezelplaten bij brand veel minder warmte doorlaten, vertragen ze, in vergelijking met gangbare minerale isolatiematerialen, het ontbranden van de volgende lagen en houdt de constructie langer zijn constructieve waarde.

 

 

DAMPDOORLATENDHEID

Dat een uitgebalanceerde en gezonde voeding, als ook de individuele levenswijze, een grote invloed hebben op de gezondheid van de mens weet tegenwoordig iedereen. Net zo belangrijk is de omgeving waarin we leven. Zo kunnen hoge concentraties van schadelijke stoffen binnenshuis chronische ziekten veroorzaken zonder dat de oorzaak direkt herkend of verwijdert kan worden. Zoals gezegd storen faktoren als klimaat en lawaai ons welzijn. Maar er zijn nog meer factoren: schimmels, huismijt en schadelijke chemische stoffen (zoals asbest of formaldehyde) zijn slecht voor wooncomfort en gezondheid. Daarom is het belangrijk niet alleen produkten te verwerken waarvan bewezen is dat ze onschadelijk zijn, maar ook te voldoen aan de moderne eisen van een multifunktionele luchtdoorlatende bouw.

Houtvezelplaten van PAVATEX worden geproduceerd in een nat productie-procédé en zijn daarom pure natuurbouwstoffen. Aan onze isolatiematerialen met het certifikaat natureplus® worden geen bindmiddelen toegevoegd. Zij zijn dus absoluut vrij van schadelijke stoffen.

Met zijn zorgvuldige produktie leggen Pavatex-produkten de basis voor een dampdoorlatende bouw, die het transport van vochtigheid door het isolatiemateriaal mogelijk maakt. Houtvezels hebben een capillaire werking en geven daarmee houtvezelplaten hun dampdoorlatendheid.

Dampdoorlatendheid biedt de volgende voordelen:

  • Vochtigheid wordt beter getransporteerd zodat sterkere condensvorming voorkomen kan worden
  • Onder kritische omstandigheden wordt de benodigde speelruimte geboden
  • Een aktief dampdoorlatende bouw schept voelbaar welbehagen en een uitgebalanceerd woonklimaat

 

 

 

 

Luchtdichtheid

Dankzij afgestemde en geteste systemen – optimale bescherming tegen warmteverlies en minder bouwschade.

 

 

Gezond woonklimaat

Geringe emissies - binnenmilieu klimaat

In midden-Europa brengen we ca. 90 procent van onze tijd door in gesloten ruimtes. Gezondheidsaspekten met betrekking tot woonruimte krijgen nog niet de aandacht die ze verdienen. En dat terwijl onze gezondheid steeds meer belast wordt door invloeden van buiten af. Inmiddels lijdt bijna één op de drie kinderen aan een vorm van allergie - tendens toenemend. Er zijn meer dan 18 miljoen verschillende chemische stoffen bekend. Het overgrote meerendeel is nooit volledig onderzocht - laat staan hun wisselwerking. Hoofdpijn, vermoeidheid, concentratieproblemen, infecties - de lijst is lang, de oorzaak veelal onbekend.

Vakmensen zijn van mening dat in één gebouw wel 70.000 verschillende chemische verbindingen aantoonbaar kunnen zijn. Het gaat daarbij veelal om vluchtige organische verbindingen (volatile organic compounds, VOC) die tot het zogenaamde Sick-Building-Syndrom leiden. Zulke probleemstoffen kunnen niet alleen een gevoel van onwelzijn veroorzaken, maar kunnen ook ernstigere gevolgen hebben, zoals orgaan afwijkingen of kanker.

Tegenwoordig mag ecologisch verantwoord bouwen zich niet beperken tot het spaarzaam omgaan met energie en grondstoffen, maar dient ook gericht te zijn op de problematiek rondom het gezond wonen. Nog steeds belasten (te) veel grondstoffen ons woonklimaat. Door middel van bewuste materiaalkeuze kunnen de opdrachtgever en architect bewust kiezen voor gezond wonen. En welk materiaal is hier natuurlijker en verdraagzamer voor onze gezondheid dan hout? PAVATEX produceert zijn houtvezelisolatieplaat met het beproefde natte-produktie procedé, waarbij geen kunstmatige stoffen behoeven te worden toegevoegd. Met hout als natuurlijke grondstof, PAVATEX gebruikt uitsluitend emissie-arm hout van dennen en sparren, kan van PAVATEX produkten verwacht worden dat zij geen ongewenste stoffen vrij zetten. De milieuvriendelijkheid en de positieve bijdrage tot het woonklimaat laat PAVATEX geregeld door onafhankelijke instituten testen. PAVATEX-produkten dragen het 'natureplus'-certificaat, een internationaal keurmerk voor ecologisch verantwoorde woon- en bouwprodukten, die op gezondheid, milieu en funktie getoetst zijn. Ook het Duitse Öko-Test jaarboek 2007 gaf het predikaat "zeer goed" aan PAVATHERM, de houtvezelisolatieplaat van PAVATEX. En waardeerde een met verschillende Pavatex producten voorziene woning als "Het gezondste huis van Duitsland".

 

 

Duurzaam en milieuvriendelijk

Dankzij het gebruik van de grondstof hout – zuinige omgang met rondstoffen, laag energieverbruik, positieve CO2-balans en probleemloos hergebruik.

 

 

Swiss Engineered. Made by PAVATEX.

Pavatex garandeert Zwitserse kwaliteit: Pavatex-houtvezelisolatiematerialen worden in de beide Zwitserse productiefaciliteiten (Fribourg en Cham) vervaardigd uit vers resthout dat afkomstig is uit nabijgelegen zagerijen. Pavatex hecht veel waarde aan het toepassen van ecologisch onberispelijke grondstoffen en milieuvriendelijke productieprocessen. Daarom werkt het bedrijf uitsluitend met de VOC (volatile organic components)-emissiearme houtsoorten den en spar, die in het moderne, ecologische en bindmiddelenvrije natte-productieproces verwerkt worden tot kwalitatief hoogwaardige Pavatex-houtvezelisolatiematerialen.

De hoge Pavatex-kwaliteit wordt door onafhankelijke testinstituten (zoals EMPA in Zwitserland, MPA in Duitsland, Acermi in Frankrijk, Holzforschung Austria in Oostenrijk, BRE in het Verenigd Koningrijk) voortdurend gecontroleerd en bevestigd. De producten van Pavatex hebben allemaal het CE-keurmerk en zijn veelvuldig gecertificeerd: natureplus, Minergie-module, Gutes Innenraumklima, SIA en nog veel meer.