Natuurlijk woont u beter!

Natuurlijk woont u beter.

Terwijl bij iedereen het begrip duurzaam bouwen bekend in de oren klinkt is het begrip gezond bouwen bij de meeste mensen nog een onbekend begrip. Duurzaam bouwen staat voor wonen en zijn ecologische omgeving, b.v. het energie verbruik van de woning, zonnecollectoren e.d. Gezond wonen is het gebied waar een wisselwerking plaats vindt tussen de woning en de invloed van de woning op de gebruiker. In extreme gevallen worden de bewoners letterlijk ziek van hun woning; het zo genoemde sick building syndroom. In de meeste gevallen protesteert het lichaam wel op de aanwezigheid van ziekmakende stoffen in de woning. Maar is het voor bewoners moeilijk om deze te herleiden tot aan de woning gerelateerde problemen. Bekend zijn problemen met huisstofmijt, schimmels en anders ziekmakende bacteriën.Maar ook stoffen uit vloerbedekking, meubels en elektrische apparaten kunnen de gezondheid schaden. Door de toenemende invloed van chemicaliën op ons leven nemen afwijkingen aan het immuunsysteem toe.

Het verschijnsel van schadelijke stoffen in bouwmaterialen is niet van de laatste tijd. Het verschil is dat wij ongeveer 90% van ons leven binnenshuis verblijven en daar in toenemende mate in contact komen met chemische en synthetische stoffen waarvan slechts ten dele bekend is hoeverre ze de gezondheid van de mens aantasten.Uit recent onderzoek lijkt steeds meer af te lezen dat er een relatie bestaat tussen ziektes zoals allergieën en afwijkingen aan het immuunsysteem en schadelijke stoffen in de woning.

Denk dus na voordat u over gaat tot aanschaf van nieuwe produkten voor in of om uw woning. Alles is natuurlijk te koop! Dat is ons motto..